Lịch phát sóng SCTV1 Chủ Nhật ngày 12-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,144,145,146,
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP93
01:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP98
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 17
03:00MẠC GIA KÝ - TẬP 18
03:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN_ TẬP 1,2
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 49,50
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 51,52
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 147,148,149
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP94
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
07:55HẾT THUỐC CHỮA
08:115S PLUS ONLINE - TẬP 13
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 19
08:55MẠC GIA KÝ - TẬP 20
09:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN_ TẬP 3,4
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 53,54
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 55,56
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,150,151,152
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP95
13:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP99
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
14:30CHÔN NHỜI 1
15:30CHÔN NHỜI 2
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 57,58
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 59,60
18:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 1
19:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 2
20:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 1
21:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 2
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 61,62
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 63,64