Lịch phát sóng SCTV1 Chủ Nhật ngày 19-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,165,166,167,
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP104
01:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP109
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 27
02:56MẠC GIA KÝ - TẬP 28
03:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 11,12
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 77,78
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 79,80
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 168,169,170
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP105
07:55THẤT VỌNG QUÁ
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
08:095S PLUS ONLINE - TẬP 16
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 29
08:56MẠC GIA KÝ - TẬP 30
09:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP13,14
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 81,82
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 83,84
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,171,172, 173
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP106
13:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP110
14:30LÊN VOI_PHẦN 1
15:30LÊN VOI_PHẦN 2
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 85,86
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 87,88
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,174,175,176
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP107
19:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP111
20:30CẢ NGỔ_PHẦN 1
20:57CẢ NGỔ_PHẦN 2
21:30CỦA GIA BẢO
22:00GÓI XÔI
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 89,90
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 91,92