Lịch phát sóng SCTV1 Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 132,133,134,
01:015S PLUS ONLINE - TẬP 4
01:30CA SĨ DÃI RƠI
01:56HỒI MÔN
02:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP89,90
03:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 11
04:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP74,75
05:30CHƠI ĐỀ
05:47SĂN BẮT CẨU TẶC
05:59BÓI ÔNG BÓI BÀ
06:30CUỘC PHIÊU LƯU CỦA GIA ĐÌNH NHÀ TÁO_PHẦN 1
07:30CUỘC PHIÊU LƯU CỦA GIA ĐÌNH NHÀ TÁO_PHẦN 2
08:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP91,92
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
09:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 12
10:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP76,77
11:30CHUYỆN NHÀ LANG
11:49SỪNG TÊ GIÁC
12:07MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T261
12:30TẾT NÀY EM SẼ YÊU_TẬP 1,2
13:10MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T262
13:30KiẾP CON TẰM
13:57PHỤ HUYNH RỞM
14:30GALA CƯỜI PHẦN 1
15:07GALA CƯỜI PHẦN 2
15:30GẶP NHAU CUỐI NĂM
16:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP78,79
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
17:30ĐiỆN CHÙA
17:44THÁCH CƯỚI
18:05MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T298
18:30TẾT NÀY EM SẼ YÊU_TẬP 3,4
19:12MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T263
19:30LÝ TOÉT XỬ KiỆN
19:50QUÀ TẾT
20:30GALA CƯỜI
21:30GẶP NHAU CUỐI NĂM
22:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP80,81
23:30ĐỘC CHIÊU LÁCH VỢ
23:44THUỐC CƯỜI
23:59TỦU SẮC