Lịch phát sóng SCTV1 Chủ Nhật ngày 5-2-2017

GiờChương trình
00:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
00:555S PLUS ONLINE - TẬP 10
01:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 7
02:59MẠC GIA KÝ - TẬP 8
03:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 20
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 21,22
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 23,24
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 205,257,258
07:30SIÊU NỊNH
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 9
09:00MẠC GIA KÝ - TẬP 10
09:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 21
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 25,26
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 27,28
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 259,191,261
13:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
14:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
15:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 3
16:15LÊN CHÙA PHÓNG SINH
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 29,30
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 31,32
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 262,263,264
19:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
20:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
21:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 3
22:08MỖI NGÀY 1 CHUYỆN VUI_T298
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 33,34
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 35,36