Lịch phát sóng SCTV1 thứ 2 ngày 13-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 147,148,149
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP94
01:55HẾT THUỐC CHỮA
02:115S PLUS ONLINE - TẬP 13
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 19
02:55MẠC GIA KÝ - TẬP 20
03:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN_ TẬP 3,4
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 53,54
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 55,56
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,150,151,152
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP95
07:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP99
08:30CHÔN NHỜI 1
09:30CHÔN NHỜI 2
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 57,58
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 59,60
12:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 1
13:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 2
14:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 1
15:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 2
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 61,62
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 63,64
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 156,157,158,
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP101
19:55MA CŨ MA MỚI
20:115S PLUS ONLINE - TẬP 14
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 21
20:56MẠC GIA KÝ - TẬP 22
21:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 5,6
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 65,66
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 67,68