Lịch phát sóng SCTV1 thứ 3 ngày 14-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,150,151,152
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP95
01:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP99
02:30CHÔN NHỜI 1
03:30CHÔN NHỜI 2
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 57,58
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 59,60
06:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 1
07:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 2
08:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 1
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
09:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 2
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 61,62
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 63,64
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 156,157,158,
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP101
13:55MA CŨ MA MỚI
14:115S PLUS ONLINE - TẬP 14
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 21
14:56MẠC GIA KÝ - TẬP 22
15:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 5,6
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 65,66
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 67,68
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 159,160,161
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP102
19:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP108
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 23
20:56MẠC GIA KÝ - TẬP 24
21:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 7,8
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 69,70
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 71,72