Lịch phát sóng SCTV1 thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
00:555S PLUS ONLINE - TẬP 9
01:005S PLUS ONLINE - TẬP 8
01:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
02:30GALA CUOI _PHẦN 1
03:30GALA CUOI _PHẦN 2
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 5,6
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 7,8
06:30GALA CUOI_PHẦN 1
07:30GALA CUOI_PHẦN 2
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 1
09:08MẠC GIA KÝ - TẬP 2
09:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 17
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 9,10
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 11,12
12:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
13:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
14:12GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 3
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 3
15:00MẠC GIA KÝ - TẬP 4
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
15:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 18
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 13,14
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 15,16
18:30CỔ TÍCH THỜI @ 1
19:30CỔ TÍCH THỜI @ 2
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 5
20:57MẠC GIA KÝ - TẬP 6
21:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 19
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 17,18
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 19,20