Lịch phát sóng SCTV1 thứ 4 ngày 15-2-2017

GiờChương trình
00:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 1
01:30HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN - PHẦN 2
02:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 1
03:30CHÔN NHỜI 2_TẬP 2
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 61,62
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 63,64
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 156,157,158,
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP101
07:55MA CŨ MA MỚI
08:115S PLUS ONLINE - TẬP 14
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 21
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
08:56MẠC GIA KÝ - TẬP 22
09:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 5,6
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 65,66
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 67,68
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 159,160,161
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP102
13:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP108
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 23
14:56MẠC GIA KÝ - TẬP 24
15:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 7,8
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 69,70
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 71,72
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,162,163,164
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP103
19:55SỢ QUÁ SỢ
20:105S PLUS ONLINE - TẬP 15
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 25
20:56MẠC GIA KÝ - TẬP 26
21:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 9,10
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 73,74
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 75,76