Lịch phát sóng SCTV1 thứ 5 ngày 16-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 156,157,158,
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP101
01:55MA CŨ MA MỚI
02:115S PLUS ONLINE - TẬP 14
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 21
02:56MẠC GIA KÝ - TẬP 22
03:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 5,6
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 65,66
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 67,68
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 159,160,161
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP102
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
07:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP108
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 23
08:56MẠC GIA KÝ - TẬP 24
09:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 7,8
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 69,70
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 71,72
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,162,163,164
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP103
13:55SỢ QUÁ SỢ
14:105S PLUS ONLINE - TẬP 15
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 25
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
14:56MẠC GIA KÝ - TẬP 26
15:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 9,10
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 73,74
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 75,76
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,165,166,167,
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP104
19:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP109
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 27
20:56MẠC GIA KÝ - TẬP 28
21:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 11,12
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 77,78
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 79,80