Lịch phát sóng SCTV1 thứ 5 ngày 2-2-2017

GiờChương trình
00:30GALA CUOI_PHẦN 1
00:555S PLUS ONLINE - TẬP 9
01:005S PLUS ONLINE - TẬP 8
01:30GALA CUOI_PHẦN 2
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 1
03:08MẠC GIA KÝ - TẬP 2
03:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 17
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 9,10
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 11,12
06:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
07:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
08:12GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 3
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 3
09:00MẠC GIA KÝ - TẬP 4
09:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 18
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 13,14
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 15,16
12:30CỔ TÍCH THỜI @ 1
13:30CỔ TÍCH THỜI @ 2
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 5
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
14:57MẠC GIA KÝ - TẬP 6
15:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 19
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 17,18
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 19,20
18:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
19:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 7
20:59MẠC GIA KÝ - TẬP 8
21:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 20
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 21,22
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 23,24