Lịch phát sóng SCTV1 thứ 6 ngày 10-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 138,139,140
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP91
01:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP97
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 13
03:00MẠC GIA KÝ - TẬP 14
03:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 23
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 41,42
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 43,44
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 141,142,143
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP92
07:55CHUYỆN TÌNH QUÊ_
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
08:095S PLUS ONLINE - TẬP 12
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 15
09:00MẠC GIA KÝ - TẬP 16
09:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 24
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 45,46
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 47,48
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,144,145,146,
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP93
13:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP98
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 17
15:00MẠC GIA KÝ - TẬP 18
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
15:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN_ TẬP 1,2
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 49,50
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 51,52
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 147,148,149
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP94
19:55HẾT THUỐC CHỮA
20:115S PLUS ONLINE - TẬP 13
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 19
20:55MẠC GIA KÝ - TẬP 20
21:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN_ TẬP 3,4
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 53,54
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 55,56