Lịch phát sóng SCTV1 thứ 6 ngày 17-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 159,160,161
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP102
01:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP108
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 23
02:56MẠC GIA KÝ - TẬP 24
03:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 7,8
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 69,70
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 71,72
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,162,163,164
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP103
07:55SỢ QUÁ SỢ
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
08:105S PLUS ONLINE - TẬP 15
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 25
08:56MẠC GIA KÝ - TẬP 26
09:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 9,10
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 73,74
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 75,76
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,165,166,167,
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP104
13:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP109
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 27
14:56MẠC GIA KÝ - TẬP 28
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
15:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 11,12
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 77,78
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 79,80
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 168,169,170
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP105
19:55THẤT VỌNG QUÁ
20:095S PLUS ONLINE - TẬP 16
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 29
20:56MẠC GIA KÝ - TẬP 30
21:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP13,14
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 81,82
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 83,84