Lịch phát sóng SCTV1 thứ 6 ngày 3-2-2017

GiờChương trình
00:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
00:555S PLUS ONLINE - TẬP 10
01:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
02:12GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 3
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 3
03:00MẠC GIA KÝ - TẬP 4
03:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 18
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 13,14
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 15,16
06:30CỔ TÍCH THỜI @ 1
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
07:30CỔ TÍCH THỜI @ 2
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 5
08:57MẠC GIA KÝ - TẬP 6
09:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 19
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 17,18
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 19,20
12:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 1
13:30GẶP NHAU CUỐI NĂM_PHẦN 2
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 7
14:59MẠC GIA KÝ - TẬP 8
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
15:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 20
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 21,22
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 23,24
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 205,257,258
19:30SIÊU NỊNH
20:30MẠC GIA KÝ - TẬP 9
21:00MẠC GIA KÝ - TẬP 10
21:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 21
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 25,26
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 27,28