Lịch phát sóng SCTV1 thứ 7 ngày 11-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 141,142,143
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP92
01:55CHUYỆN TÌNH QUÊ_
02:095S PLUS ONLINE - TẬP 12
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 15
03:00MẠC GIA KÝ - TẬP 16
03:30MA NỮ ĐÁNG YÊU_TẬP 24
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 45,46
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 47,48
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,144,145,146,
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP93
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
07:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP98
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 17
09:00MẠC GIA KÝ - TẬP 18
09:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN_ TẬP 1,2
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 49,50
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 51,52
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 147,148,149
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP94
13:55HẾT THUỐC CHỮA
14:115S PLUS ONLINE - TẬP 13
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 19
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
14:55MẠC GIA KÝ - TẬP 20
15:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN_ TẬP 3,4
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 53,54
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 55,56
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,150,151,152
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP95
19:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP99
20:30CHÔN NHỜI 1
21:30CHÔN NHỜI 2
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 57,58
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 59,60