Lịch phát sóng SCTV1 thứ 7 ngày 18-2-2017

GiờChương trình
00:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,162,163,164
01:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP103
01:55SỢ QUÁ SỢ
02:105S PLUS ONLINE - TẬP 15
02:30MẠC GIA KÝ - TẬP 25
02:56MẠC GIA KÝ - TẬP 26
03:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 9,10
04:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 73,74
05:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 75,76
06:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,165,166,167,
07:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP104
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài
07:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP109
08:30MẠC GIA KÝ - TẬP 27
08:56MẠC GIA KÝ - TẬP 28
09:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP 11,12
10:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 77,78
11:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 79,80
12:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP 168,169,170
13:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP105
13:55THẤT VỌNG QUÁ
14:095S PLUS ONLINE - TẬP 16
14:30MẠC GIA KÝ - TẬP 29
lịch phát sóng SCTV1 - Kênh Hài hôm nay
14:56MẠC GIA KÝ - TẬP 30
15:30HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN- TẬP13,14
16:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 81,82
17:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 83,84
18:30TÁM XUYÊN ViỆT - TẬP ,171,172, 173
19:30GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP106
19:55GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI - TẬP110
20:30LÊN VOI_PHẦN 1
21:30LÊN VOI_PHẦN 2
22:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 85,86
23:30TÁO QUÂN Ở TRỌ - TẬP 87,88