Lịch phát sóng SCTV11 Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 17
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 22
02:00Hài Khải Hưng - Số 13
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 13
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 2
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 336
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 350
05:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 43 (Hết)
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 336
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 350
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 14
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:30Hài Khải Hưng - Số 13
08:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 43 (Hết)
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 1
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 338
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 351
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 22
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 73
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 20
14:00Hài Khải Hưng - Số 14
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 352
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 2
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 18
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 339
17:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 353
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 23
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 74
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 21
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 3
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 1
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 352
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 337