Lịch phát sóng SCTV11 thứ 2 ngày 13-2-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 6
01:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 4
02:00Hài S11 - Số 14
02:30Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 25+26
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 24
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 323
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 341
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 22
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 323
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 341
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:00Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 27 + 28
07:30Hài S11 - Số 14
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 22
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 23
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 325
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 342
11:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 4
12:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 14
13:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 9
14:00Hài S11 - Số 15
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 343
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 24
16:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 7
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 326
18:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 5
19:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 15
20:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 10
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 25
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 23
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 343
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 324