Lịch phát sóng SCTV11 thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 18
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 23
02:00Hài Khải Hưng - Số 14
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 14
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 3
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 336
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 351
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 1
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 336
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 351
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 15
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:30Hài Khải Hưng - Số 14
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 1
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 2
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 337
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 352
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 23
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 74
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 21
14:00Hài Khải Hưng - Số 15
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 353
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 3
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 19
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 339
17:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 354
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 24
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 75
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 22
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 4
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 2
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 353
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 337