Lịch phát sóng SCTV11 thứ 3 ngày 14-2-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 7
01:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 5
02:00Hài S11 - Số 15
02:30Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 27 + 28
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 25
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 324
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 342
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 23
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 324
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 342
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:00Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 29 + 30
07:30Hài S11 - Số 15
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 23
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 24
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 326
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 343
11:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 5
12:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 15
13:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 10
14:00Hài S11 - Số 16
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 344
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 25
16:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 8
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 327
18:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 6
19:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 16
20:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 11
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 26
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 24
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 344
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 325