Lịch phát sóng SCTV11 thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 19
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 24
02:00Hài Khải Hưng - Số 15
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 15
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 4
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 337
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 352
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 2
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 337
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 352
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 16
07:30Hài Khải Hưng - Số 15
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 2
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 3
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 338
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 353
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 24
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 75
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 22
14:00Hài Khải Hưng - Số 16
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 354
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 4
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 20
17:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 1
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 25
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 76
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 23
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 5
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 3
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 354
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 338