Lịch phát sóng SCTV11 thứ 4 ngày 15-2-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 8
01:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 6
02:00Hài S11 - Số 16
02:30Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 29 + 30
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 26
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 325
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 343
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 24
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 325
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 343
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:00Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 31 + 32
07:30Hài S11 - Số 16
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 24
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 25
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 327
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 344
11:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 6
12:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 16
13:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 11
14:00Hài S11 - Số 17
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 345
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 26
16:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 9
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 328
18:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 7
19:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 17
20:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 12
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 27
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 25
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 345
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 326