Lịch phát sóng SCTV11 thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 13
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 18
02:00Hài Khải Hưng - Số 9
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 9
03:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 18
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 331
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 346
05:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 39
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 331
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 346
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 10
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:30Hài Khải Hưng - Số 9
08:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 39
09:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 17
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 333
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 347
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 18
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 69
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 17
14:00Hài Khải Hưng - Số 10
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 348
15:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 18
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 14
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 334
17:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 349
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 19
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 70
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 18
21:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 19
22:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 40
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 348
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 332