Lịch phát sóng SCTV11 thứ 4 ngày 25-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 20
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 25
02:00Hài Khải Hưng - Số 16
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 16
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 5
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 338
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 353
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 3
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 338
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 353
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 17
07:30Hài Khải Hưng - Số 16
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 3
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 4
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 339
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 354
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 25
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 76
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 23
14:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 1
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 5
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 21
17:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 2
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 26
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 77
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 24
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 6
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 4
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 1