Lịch phát sóng SCTV11 thứ 5 ngày 16-2-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 9
01:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 7
02:00Hài S11 - Số 17
02:30Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 31 + 32
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 27
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 326
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 344
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 25
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 326
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 344
07:00Sitcom: Bộ tứ rắc rối P2 - Tập 33 + 34
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:30Hài S11 - Số 17
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 25
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 26
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 328
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 345
11:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 7
12:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 17
13:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 12
14:00Hài S11 - Số 18
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 346
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 27
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
16:00Phim Thái Lan: Nghịch chiến sinh tử - Tập 10
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 329
17:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 347
18:00Phim Trung Quốc: Hậu cung dậy sóng - Tập 8
19:00Phim Hàn Quốc: Con gái của mẹ - Tập 18
20:00Phim Thái Lan: Mãi mãi bên em - Tập 13
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 28
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 26
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - Số 346
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 327