Lịch phát sóng SCTV11 thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 14
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 19
02:00Hài Khải Hưng - Số 10
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 10
03:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 19
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 332
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 347
05:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 40
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 332
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 347
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 11
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:30Hài Khải Hưng - Số 10
08:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 40
09:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 18
10:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 334
10:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 348
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 19
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 70
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 18
14:00Hài Khải Hưng - Số 11
14:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 349
15:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 19
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 15
17:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 335
17:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 350
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 20
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 71
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 19
21:00Phim TVB: Miêu Thúy Hoa - Tập 20 (Hết)
22:00Phim Trung Quốc: Thủy hử - Tập 41
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 349
23:30SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 333