Lịch phát sóng SCTV11 thứ 5 ngày 26-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 21
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 26
02:00Hài Khải Hưng - Số 17
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 17
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 6
04:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 339
04:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 354
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 4
06:00SZ New Vpop - Những sắc màu yêu - số 339
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
06:30SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân - số 354
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 18
07:30Hài Khải Hưng - Số 17
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 4
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 5
10:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 1
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 26
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 77
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 24
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
14:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 2
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 6
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 22
17:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 3
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 27
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 78
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 25
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 7
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 5
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 2