Lịch phát sóng SCTV11 thứ 6 ngày 27-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 22
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 27
02:00Hài Khải Hưng - Số 18
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 18
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 7
04:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 1
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 5
06:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 1
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 19
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:30Hài Khải Hưng - Số 18
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 5
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 6
10:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 2
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 27
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 78
13:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 25
14:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 3
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 7
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 23
17:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 4
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 28
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 79
20:00Giai điệu vàng Xuân - Số 1
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 8
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 6
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 3