Lịch phát sóng SCTV11 thứ 7 ngày 28-1-2017

GiờChương trình
00:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 23
01:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 28
02:00Hài Khải Hưng - Số 19
02:30Điểm hẹn du lịch - Số 19
03:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 8
04:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 2
05:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 6
06:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 2
07:00Điểm hẹn du lịch - Số 20
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
07:30Hài Khải Hưng - Số 19
08:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 6
09:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 7
10:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 3
11:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 28
12:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 79
13:00Giai điệu vàng Xuân - Số 1
14:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 4
15:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 8
lịch phát sóng SCTV 11 - TV STAR - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT hôm nay
16:00Phim Thái Lan: Nụ hôn định mệnh - Tập 24
17:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 5
18:00Phim Trung Quốc: Khí phách anh hùng - Tập 29
19:00Phim Hàn Quốc: Ông bố nội trợ - Tập 80
20:00Phim Thái Lan: Mối thù truyền kiếp - Tập 26
21:00Phim TVB: Ranh giới thiện ác - Tập 9
22:00Phim Trung Quốc: Hán Sở tranh hùng - Tập 7
23:00SZ Bolero - Những nốt nhạc ngân Xuân - Số 4