Lịch phát sóng SCTV14 thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:45Tết tết tết (T4/20)
01:45Oan gia khó tránh (T15/33)
02:45Sếp ơi anh yêu em (T24)
03:45Đời không như là mơ (T25)
04:45Hàng xóm (T6/25)
05:45Tết tết tết (T5/20)
06:45Tình và lý (T23/33)
07:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 02
07:45Sếp ơi anh yêu em (T25)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
08:45Đời không như là mơ (T26)
09:45Hàng xóm (T7/25)
10:45Nhà chung (T31/35)
11:40Kim chi cà pháo (T73/100)
11:45Tình và lý (T24/33)
12:45Oan gia khó tránh (T16/33)
13:45Sếp ơi anh yêu em (T26)
14:45Đời không như là mơ (T27)
15:45Hàng xóm (T8/25)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
16:45Tết tết tết (T6/20)
17:45Nhà chung (T32/35)
18:45Oan gia khó tránh (T17/33)
19:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 06
19:45Sếp ơi anh yêu em (T27)
20:45Đời không như là mơ (T28)
21:45Hàng xóm (T9/25)
22:40Kim chi cà pháo (T74/100)
22:45Tình và lý (T22/33)
23:45Nhà chung (T30/35)