Lịch phát sóng SCTV14 thứ 3 ngày 14-2-2017

GiờChương trình
00:45Cầu vồng sau mưa (T6/30)
01:45Khúc nam ai (T4/43)
02:45Con dâu (T17)
03:45Vẫn có em bên đời (T10/30)
04:45Người cha phú quý (T3/43)
05:45Cầu vồng sau mưa (T7/30)
06:45Chào buổi sáng em yêu (T12/32)
07:45Con dâu (T18)
08:45Vẫn có em bên đời (T11/30)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Người cha phú quý (T4/43)
10:45Dòng sông thương nhớ (T10/31)
11:40Kim chi cà pháo (T95)
11:45Chào buổi sáng em yêu (T13/32)
12:45Lời sám hối (T5/43)
13:45Con dâu (T19)
14:45Vẫn có em bên đời (T12/30)
15:45Người cha phú quý (T5/43)
16:45Cầu vồng sau mưa (T8/30)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
17:45Dòng sông thương nhớ (T11/31)
18:45Khúc nam ai (T6/43)
19:45Con dâu (T20)
20:45Vẫn có em bên đời (T13/30)
21:45Người cha phú quý (T6/43)
22:40Kim chi cà pháo (T96)
22:45Chào buổi sáng em yêu (T11/32)
23:45Dòng sông thương nhớ (T9/31)