Lịch phát sóng SCTV14 thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:45Tết tết tết (T13/20)
01:45Oan gia khó tránh (T24/33)
02:45Con dâu (T4)
03:45Đời không như là mơ (T34)
04:45Hàng xóm (T15/25)
05:45Tết tết tết (T14/20)
06:45Tình và lý (T32/33)
07:45Con dâu (T5)
08:45Đời không như là mơ (T35)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Hàng xóm (T16/25)
10:45Vợ là mùa xuân (T5/8)
11:40Kim chi cà pháo (T82)
11:45Tình và lý (T33/33)
12:45Oan gia khó tránh (T25/33)
13:45Con dâu (T6)
14:40THSTL_Đời không như là mơ 03
14:45Đời không như là mơ (T36)
15:45Hàng xóm (T17/25)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
16:45Tết tết tết (T15/20)
17:45Vợ là mùa xuân (T6/8)
18:45Oan gia khó tránh (T26/33)
19:45Con dâu (T7)
20:40THSTL_Đời không như là mơ 05
20:45Đời không như là mơ (T37)
21:45Hàng xóm (T18/25)
22:40Kim chi cà pháo (T83)
22:45Tình và lý (T31/33)
23:45Vợ là mùa xuân (T4/8)