Lịch phát sóng SCTV14 thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:45Một nửa yêu thương (T32/33)
01:45Oan gia khó tránh (T10/33)
02:45Sếp ơi anh yêu em (T19)
03:45Đời không như là mơ (T20)
04:45Hàng xóm (T1/25)
05:45Một nửa yêu thương (T33/33)
06:45Tình và lý (T18/33)
07:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 08
07:45Sếp ơi anh yêu em (T20)
08:45Đời không như là mơ (T21)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Hàng xóm (T2/25)
10:45Nhà chung (T26/35)
11:40Kim chi cà pháo (T68/100)
11:45Tình và lý (T19/33)
12:45Oan gia khó tránh (T11/33)
13:45Sếp ơi anh yêu em (T21)
14:45Đời không như là mơ (T22)
15:45Hàng xóm (T3/25)
16:45Tết tết tết (T1/20)
17:45Nhà chung (T27/35)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
18:45Oan gia khó tránh (T12/33)
19:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 10
19:45Sếp ơi anh yêu em (T22)
20:40THSTL_Đời không như là mơ 03
20:45Đời không như là mơ (T23)
21:45Hàng xóm (T4/25)
22:40Kim chi cà pháo (T69/100)
22:45Tình và lý (T17/33)
23:45Nhà chung (T25/35)