Lịch phát sóng SCTV14 thứ 4 ngày 25-1-2017

GiờChương trình
00:45Tết tết tết (T6/20)
01:45Oan gia khó tránh (T17/33)
02:45Sếp ơi anh yêu em (T26)
03:45Đời không như là mơ (T27)
04:45Hàng xóm (T8/25)
05:45Tết tết tết (T7/20)
06:45Tình và lý (T25/33)
07:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 06
07:45Sếp ơi anh yêu em (T27)
08:45Đời không như là mơ (T28)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Hàng xóm (T9/25)
10:45Nhà chung (T33/35)
11:40Kim chi cà pháo (T75/100)
11:45Tình và lý (T26/33)
12:45Oan gia khó tránh (T18/33)
13:45Sếp ơi anh yêu em (T28)
14:45Đời không như là mơ (T29)
15:45Hàng xóm (T10/25)
16:45Tết tết tết (T8/20)
17:45Nhà chung (T34/35)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
18:45Oan gia khó tránh (T19/33)
19:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 10
19:45Sếp ơi anh yêu em (T29)
20:40THSTL_Đời không như là mơ 10
20:45Đời không như là mơ (T30)
21:45Hàng xóm (T11/25)
22:40Kim chi cà pháo (T76/100)
22:45Tình và lý (T24/33)
23:45Nhà chung (T32/35)