Lịch phát sóng SCTV14 thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:45Một nửa yêu thương (T33/33)
01:45Oan gia khó tránh (T11/33)
02:45Sếp ơi anh yêu em (T20)
03:45Đời không như là mơ (T21)
04:45Hàng xóm (T2/25)
05:45Tết tết tết (T1/20)
06:45Tình và lý (T19/33)
07:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 09
07:45Sếp ơi anh yêu em (T21)
08:45Đời không như là mơ (T22)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Hàng xóm (T3/25)
10:45Nhà chung (T27/35)
11:40Kim chi cà pháo (T69/100)
11:45Tình và lý (T20/33)
12:45Oan gia khó tránh (T12/33)
13:45Sếp ơi anh yêu em (T22)
14:40THSTL_Đời không như là mơ 03
14:45Đời không như là mơ (T23)
15:45Hàng xóm (T4/25)
16:45Tết tết tết (T2/20)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
17:45Nhà chung (T28/35)
18:45Oan gia khó tránh (T13/33)
19:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 11
19:45Sếp ơi anh yêu em (T23)
20:40THSTL_Đời không như là mơ 04
20:45Đời không như là mơ (T24)
21:45Hàng xóm (T5/25)
22:40Kim chi cà pháo (T70/100)
22:45Tình và lý (T18/33)
23:45Nhà chung (T26/35)