Lịch phát sóng SCTV14 thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
00:45Tết tết tết (T1/20)
01:45Oan gia khó tránh (T12/33)
02:45Sếp ơi anh yêu em (T21)
03:45Đời không như là mơ (T22)
04:45Hàng xóm (T3/25)
05:45Tết tết tết (T2/20)
06:45Tình và lý (T20/33)
07:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 10
07:45Sếp ơi anh yêu em (T22)
08:45Đời không như là mơ (T23)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Hàng xóm (T4/25)
10:45Nhà chung (T28/35)
11:40Kim chi cà pháo (T70/100)
11:45Tình và lý (T21/33)
12:45Oan gia khó tránh (T13/33)
13:45Sếp ơi anh yêu em (T23)
14:40THSTL_Đời không như là mơ 04
14:45Đời không như là mơ (T24)
15:45Hàng xóm (T5/25)
16:45Tết tết tết (T3/20)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
17:45Nhà chung (T29/35)
18:45Oan gia khó tránh (T14/33)
19:40THSTL_Sếp ơi anh yêu em 12
19:45Sếp ơi anh yêu em (T24)
20:40THSTL_Đời không như là mơ 05
20:45Đời không như là mơ (T25)
21:45Hàng xóm (T6/25)
22:40Kim chi cà pháo (T71/100)
22:45Tình và lý (T19/33)
23:45Nhà chung (T27/35)