Lịch phát sóng SCTV14 thứ 7 ngày 18-2-2017

GiờChương trình
00:45Cầu vồng sau mưa (T10/30)
01:45Khúc nam ai (T8/43)
02:45Con dâu (T21)
03:45Vẫn có em bên đời (T14/30)
04:45Người cha phú quý (T7/43)
05:45Cầu vồng sau mưa (T11/30)
06:45Chào buổi sáng em yêu (T16/32)
07:45Con dâu (T22)
08:45Vẫn có em bên đời (T15/30)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Người cha phú quý (T8/43)
10:45Dòng sông thương nhớ (T14/31)
11:40Kim chi cà pháo (T99)
11:45Chào buổi sáng em yêu (T17/32)
12:45Lời sám hối (T9/43)
13:45Con dâu (T23)
14:45Vẫn có em bên đời (T16/30)
15:45Người cha phú quý (T9/43)
16:45Cầu vồng sau mưa (T12/30)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
17:45Dòng sông thương nhớ (T15/31)
18:45Khúc nam ai (T10/43)
19:45Con dâu (T24)
20:45Vẫn có em bên đời (T17/30)
21:45Người cha phú quý (T10/43)
22:40Kim chi cà pháo (T100)
22:45Chào buổi sáng em yêu (T15/32)
23:45Dòng sông thương nhớ (T13/31)