Lịch phát sóng SCTV14 thứ 7 ngày 28-1-2017

GiờChương trình
00:45Tết tết tết (T9/20)
01:45Oan gia khó tránh (T20/33)
02:45Sếp ơi anh yêu em (T29)
03:45Đời không như là mơ (T30)
04:45Hàng xóm (T11/25)
05:45Tết tết tết (T10/20)
06:45Tình và lý (T28/33)
07:40THSTL_Nhà có hai cửa chính 01
07:45Con dâu (T1/34)
08:45Đời không như là mơ (T31)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Hàng xóm (T12/25)
10:45Vợ là mùa xuân (T1/8)
11:40Kim chi cà pháo (T78/100)
11:45Tình và lý (T29/33)
12:45Oan gia khó tránh (T21/33)
13:45Con dâu (T2/34)
14:40THSTL_Đời không như là mơ 04
14:45Đời không như là mơ (T32)
15:45Hàng xóm (T13/25)
16:45Tết tết tết (T11/20)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
17:45Vợ là mùa xuân (T2/8)
18:45Oan gia khó tránh (T22/33)
19:40THSTL_Nhà có hai cửa chính 03
19:45Con dâu (T3/34)
20:40THSTL_Đời không như là mơ 06
20:45Đời không như là mơ (T33)
21:45Hàng xóm (T14/25)
22:40Kim chi cà pháo (T79/100)
22:45Tình và lý (T27/33)
23:45Nhà chung (T35/35)