Lịch phát sóng SCTV14 thứ 7 ngày 4-2-2017

GiờChương trình
00:45Tết tết tết (T16/20)
01:45Oan gia khó tránh (T27/33)
02:45Con dâu (T7)
03:45Đời không như là mơ (T37)
04:45Hàng xóm (T18/25)
05:45Tết tết tết (T17/20)
06:45Chào buổi sáng em yêu (T2/32)
07:45Con dâu (T8)
08:45Vẫn có em bên đời (T1/30)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt
09:45Hàng xóm (T19/25)
10:45Vợ là mùa xuân (T8/8)
11:40Kim chi cà pháo (T85)
11:45Chào buổi sáng em yêu (T3/32)
12:45Oan gia khó tránh (T28/33)
13:45Con dâu (T9)
14:45Vẫn có em bên đời (T2/30)
15:45Hàng xóm (T20/25)
16:45Tết tết tết (T18/20)
lịch phát sóng SCTV 14 - Kênh Phim Việt hôm nay
17:45Dòng sông thương nhớ (T1/31)
18:45Oan gia khó tránh (T29/33)
19:45Con dâu (T10)
20:45Vẫn có em bên đời (T3/30)
21:45Hàng xóm (T21/25)
22:40Kim chi cà pháo (T86)
22:45Chào buổi sáng em yêu (T1/32)
23:45Vợ là mùa xuân (T7/8)