Lịch phát sóng SCTV16 Chủ Nhật ngày 12-2-2017

GiờChương trình
00:55SECOND IN COMMAND/PHÓ CHỈ HUY
02:30UNNATURAL/ĐỘT BIẾN
04:05THE UNINVITED/VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
05:35STRAW DOGS/CHÓ RƠM
07:25DARK WAS THE NIGHT/SÁT NHÂN TRONG RỪNG
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
09:0510.0 EARTHQUAKE/ĐỘNG ĐẤT 10 ĐỘ RICHTER
10:35SHARKTOPUS VS. PTERACUDA/ĐẠI CHIẾN THỦY QUÁI
12:05THE BLACKOUT/XÃ HỘI SỤP ĐỔ
13:40A TIME TO KILL/CƠ HỘI TRẢ THÙ
16:10INTO THE BLUE/BIỂN XANH SÂU THẲM
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc hôm nay
18:00CASE 39/VỤ THỨ 39
19:55KILL ME THREE TIMES/BA LẦN CHẾT HỤT
21:25THE SHEPHERD/ĐẤNG CHĂN CHIÊN
23:00VICE/KÝ ỨC THỨC TỈNH