Lịch phát sóng SCTV16 thứ 2 ngày 13-2-2017

GiờChương trình
00:35BLACK DAWN/BÌNH MINH ĐEN
02:15SHARKTOPUS VS. PTERACUDA/ĐẠI CHIẾN THỦY QUÁI
03:45DEAD RISING: WATCHTOWER/XÁC SỐNG NỔI DẬY: THÁP CANH
05:45THE CORE/TÂM TRÁI ĐẤT
08:00THE SENTINEL/LÍNH CANH
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
09:50HE WHO DARES: DOWNING STREET SIEGE/KẺ CAN ĐẢM: CUỘC VÂY HÃM PHỐ DOWNING
11:20ANT-MAN / PHIM THAY THẾ: 8MM/8MM
13:20DARK WAS THE NIGHT/SÁT NHÂN TRONG RỪNG
15:00TAKERS/VỤ CƯỚP THẾ KỶ
16:50WILD CARD (2015)/VÁN BÀI SỐ PHẬN
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc hôm nay
18:25VICE/KÝ ỨC THỨC TỈNH
20:00BREAKOUT/TRỐN CHẠY
21:30MEETING EVIL/HỘI NGỘ QUỶ DỮ
23:00RETURN TO SENDER/TRẢ LẠI NGƯỜI GỬI