Lịch phát sóng SCTV16 thứ 2 ngày 6-2-2017

GiờChương trình
01:00DECOMMISSIONED/LOẠI BỎ
02:20L.A. CONFIDENTIAL/BÍ MẬT LOS ANGELES
04:35RULES OF ENGAGEMENT/LUẬT CHIẾN TRANH
06:40THE NEGOTIATOR/NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
09:00LILA & EVE/LILA & EVE
10:35FOUR BROTHERS/BỐN ANH EM
12:25XXX/ĐIỆP VIÊN XXX
14:30KILL ME THREE TIMES/BA LẦN CHẾT HỤT
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc hôm nay
16:00HE WHO DARES: DOWNING STREET SIEGE/KẺ CAN ĐẢM: CUỘC VÂY HÃM PHỐ DOWNING
17:30ANT-MAN/ PHIM THAY THẾ: WAR OF THE WORLDS/ ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
19:30TOTAL RECALL/TRUY TÌM KÝ ỨC
21:30KILL ME THREE TIMES/BA LẦN CHẾT HỤT
23:00FASTER/NHANH HƠN