Lịch phát sóng SCTV16 thứ 3 ngày 14-2-2017

GiờChương trình
00:35DEAD RISING: WATCHTOWER/XÁC SỐNG NỔI DẬY: THÁP CANH
02:35HERE COMES THE BOOM/THẦY GIÁO CỨU TINH
04:25BLACK DAWN/BÌNH MINH ĐEN
06:05THE BLACKOUT/XÃ HỘI SỤP ĐỔ
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
07:40THE SHEPHERD/ĐẤNG CHĂN CHIÊN
09:15THE UNINVITED/VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
10:45STRAW DOGS/CHÓ RƠM
12:35THE LOFT/BÍ MẬT CỦA CÁC QUÝ ÔNG
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc hôm nay
14:15UNDER SIEGE 2: DARK TERRITORY/TRONG VÒNG VÂY 2: KHỦNG BỐ ĐEN
15:55A TIME TO KILL/CƠ HỘI TRẢ THÙ
18:25THE NEGOTIATOR/NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT
20:45L.A. CONFIDENTIAL/BÍ MẬT LOS ANGELES
23:00ANT-MAN / PHIM THAY THẾ: 8MM/8MM