Lịch phát sóng SCTV16 thứ 6 ngày 10-2-2017

GiờChương trình
00:5010.0 EARTHQUAKE/ĐỘNG ĐẤT 10 ĐỘ RICHTER
02:20A TIME TO KILL/CƠ HỘI TRẢ THÙ
04:50TOTAL RECALL/TRUY TÌM KÝ ỨC
06:50RULES OF ENGAGEMENT/LUẬT CHIẾN TRANH
08:55APRIL APOCALYPSE/THÁNG TƯ KHẢI HUYỀN
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
10:20UNNATURAL/ĐỘT BIẾN
11:55HE WHO DARES: DOWNING STREET SIEGE/KẺ CAN ĐẢM: CUỘC VÂY HÃM PHỐ DOWNING
13:25JENNIFER'S BODY/THÂN THỂ CỦA JENNIFER
15:05BLACK DAWN/BÌNH MINH ĐEN
16:45DECOMMISSIONED/LOẠI BỎ
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc hôm nay
18:05MORTDECAI/QUÝ TỘC SĂN TRANH
19:50THE BLACKOUT/XÃ HỘI SỤP ĐỔ
21:25THE UNINVITED/VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
23:00STRAW DOGS/CHÓ RƠM