Lịch phát sóng SCTV16 thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
00:55COPYCAT/BẢN SAO TỘI ÁC
02:55NIGHTCRAWLER/KẺ SĂN TIN ĐEN
04:50SUSPECT ZERO/NGHI PHẠM SỐ 0
06:30AMERICAN HEIST/BĂNG CƯỚP NGÂN HÀNG
08:00CONTAINMENT/VÙNG CÁCH LY
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
09:20UNDER SIEGE/TRONG VÒNG VÂY
11:05STAY/Ở LẠI
12:45SUSPECT ZERO/NGHI PHẠM SỐ 0
14:25STARSHIP TROOPERS 3: MARAUDER/CHIẾN BINH VŨ TRỤ 3: HÀNH TINH MARAUDER
16:10WICKED BLOOD/KẺ KHÁT MÁU
lịch phát sóng SCTV 16 - Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc hôm nay
17:45EXTRATERRESTRIAL/NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
19:258MM/8MM
21:25LILA & EVE/LILA & EVE
23:00SHADOW MAN/NGƯỜI BÓNG TỐI