Lịch phát sóng SCTV3 Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
06:00Chiến binh ma trận P3 - Tập 1, 2, 3
07:45Ước mơ của em - Tập 152
08:00Chiến xa thần thú - Tập 24
08:30Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 24
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 02
09:30Chiến đội điện long - Tập 43
10:00Chiến đội điện long - Tập 44
10:30Chiến xa thần thú - Tập 38
11:00Chiến binh ma trận P3 - Tập 1, 2, 3
12:45Ước mơ của em - Tập 152
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 38
13:30Ninja rùa P3 - Tập 10
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 02
14:30Chiến đội điện long - Tập 43
15:00Chiến đội điện long - Tập 44
15:30Chiến xa thần thú - Tập 38
16:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 38
16:30Ninja rùa P3 - Tập 10
17:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 39
17:30Ninja rùa P3 - Tập 11
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 03
18:30Chiến đội điện long - Tập 45
19:00Chiến đội điện long - Tập 46
19:20Đội xe biến hình - Tập 30
19:30Tuyệt đỉnh Yoyo - Tập 1
20:00Những chú chó cứu hộ - Tập 22, 23, 24
21:45Ước mơ của em - Tập 153
22:00Chiến đội điện long - Tập 45
22:30Chiến đội điện long - Tập 46
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 03
23:30Ninja rùa P3 - Tập 11