Lịch phát sóng SCTV3 Chủ Nhật ngày 5-2-2017

GiờChương trình
06:00Chiến binh ma trận P3 - Tập 7, 8, 9
08:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 44
08:30Ninja rùa P3 - Tập 16
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 16
09:30Đại chiến Gundam P2 - Tập 7
10:00Đại chiến Gundam P2 - Tập 8
10:30Tuyệt đỉnh Yoyo - Tập 4
11:00Chiến binh ma trận P3 - Tập 7, 8, 9
13:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 44
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:30Ninja rùa P3 - Tập 16
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 16
14:30Đại chiến Gundam P2 - Tập 7
15:00Đại chiến Gundam P2 - Tập 8
15:30Tuyệt đỉnh Yoyo - Tập 4
16:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 44
16:30Ninja rùa P3 - Tập 16
17:00Boorin hiệp sĩ lợn - Tập 45
17:30Ninja rùa P3 - Tập 17
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 17
18:30Đại chiến Gundam P2 - Tập 9
19:00Đại chiến Gundam P2 - Tập 10
19:20Đội xe biến hình - Tập 36
19:30Tuyệt đỉnh Yoyo - Tập 7
20:00Con đã lớn khôn - Tập 2, 3, 4
22:00Đại chiến Gundam P2 - Tập 9
22:30Đại chiến Gundam P2 - Tập 10
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 17
23:30Ninja rùa P3 - Tập 17