Lịch phát sóng SCTV3 thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
06:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 2
07:00Tiểu thư đi học - Tập 31
08:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 42
08:30Đội bay siêu đẳng - Tập 5+6
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 04
09:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 2
10:00Cô gái đại dương P1 - Tập 8
10:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 21+22
11:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 2
12:00Tiểu thư đi học - Tập 31
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 42
13:30Đội bay siêu đẳng - Tập 5+6
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 04
14:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 2
15:00Cô gái đại dương P1 - Tập 8
15:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 21+22
16:00Tiểu thư đi học - Tập 31
17:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 43
17:30Đội bay siêu đẳng - Tập 7+8
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 05
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 3
19:00Cô gái đại dương P1 - Tập 9
19:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 23+24
20:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 3
21:00Tiểu thư đi học - Tập 32
22:00Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 3
22:30Cô gái đại dương P1 - Tập 9
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 05
23:30Đội bay siêu đẳng - Tập 7+8