Lịch phát sóng SCTV3 thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
06:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 7
07:00Tiểu thư đi học - Tập 36
08:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 47
08:30Đội bay siêu đẳng - Tập 15, 16
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 12
09:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 7
10:00Cô gái đại dương P1 - Tập 13 : Cô gái đại dương P2 - Tập 1
10:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 31+32
11:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 7
12:00Tiểu thư đi học - Tập 36
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 47
13:30Đội bay siêu đẳng - Tập 15, 16
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 12
14:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 7
15:00Cô gái đại dương P1 - Tập 13
15:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 31+32
16:00Tiểu thư đi học - Tập 36
17:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 48
17:30Đội bay siêu đẳng - Tập 17, 18
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 13
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 8
19:00Cô gái đại dương P2 - Tập 1
19:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 33+34
20:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 8
21:00Tiểu thư đi học - Tập 37
22:00Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 8
22:30Cô gái đại dương P2 - Tập 1
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 13
23:30Đội bay siêu đẳng - Tập 17, 18