Lịch phát sóng SCTV3 thứ 4 ngày 25-1-2017

GiờChương trình
06:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 3
07:00Tiểu thư đi học - Tập 32
08:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 43
08:30Đội bay siêu đẳng - Tập 7+8
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 05
09:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 3
10:00Cô gái đại dương P1 - Tập 9 : Cô gái đại dương P1 - Tập 10
10:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 23+24
11:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 3
12:00Tiểu thư đi học - Tập 32
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 43
13:30Đội bay siêu đẳng - Tập 7+8
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 05
14:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 3
15:00Cô gái đại dương P1 - Tập 9
15:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 23+24
16:00Tiểu thư đi học - Tập 32
17:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 44
17:30Đội bay siêu đẳng - Tập 9+10
18:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 06
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 4
19:00Cô gái đại dương P1 - Tập 10
19:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 25+26
20:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 4
21:00Tiểu thư đi học - Tập 33
22:00Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 4
22:30Cô gái đại dương P1 - Tập 10
23:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P4 - Tập 06
23:30Đội bay siêu đẳng - Tập 9+10