Lịch phát sóng SCTV3 thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
06:00Sắc màu hạnh phúc - Tập 30 - Hết
07:00Tiểu thư đi học - Tập 29
08:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 40
08:30Đội bay siêu đẳng - Tập 1+2
09:00Doremi phép thuật thần kỳ P2 - Tập 48
09:30Huyền thoại Kungfu Panda P2 - Tập 26
10:00Cô gái đại dương P1 - Tập 6
10:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 17+18
11:00Sắc màu hạnh phúc - Tập 30 - Hết
12:00Tiểu thư đi học - Tập 29
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi
13:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 40
13:30Đội bay siêu đẳng - Tập 1+2
14:00Doremi phép thuật thần kỳ P2 - Tập 48
14:30Huyền thoại Kungfu Panda P2 - Tập 26
15:00Cô gái đại dương P1 - Tập 6
15:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 17+18
16:00Tiểu thư đi học - Tập 29
17:00Digimon phiêu lưu ký - Tập 41
17:30Đội bay siêu đẳng - Tập 3+4
18:00Doremi phép thuật thần kỳ P2 - Tập 49 - Hết
lịch phát sóng SCTV 3 - SEETV - Kênh thiếu nhi hôm nay
18:30Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 1
19:00Cô gái đại dương P1 - Tập 7
19:30Điều chúng mình chưa biết - Tập 19+20
20:00Xúc xắc xúc xẻ - Tập 1
21:00Tiểu thư đi học - Tập 30
22:00Huyền thoại Kungfu Panda P3 - Tập 1
22:30Cô gái đại dương P1 - Tập 7
23:00Doremi phép thuật thần kỳ P2 - Tập 49 - Hết
23:30Đội bay siêu đẳng - Tập 3+4